Doe Therapie
praktijk voor psychomotorische therapie

Psychomotorische Therapie 


Wat is PMT?

Samen met de cliënt wordt er gekeken naar de hulpvraag. De therapeut zet zijn of haar deskundigheid in om maatwerk te leveren. Door bewegings- of lichaamsgeoriënteerde oefeningen leer de cliënt lichaamssignalen, gedragspatronen en gevoelens herkennen. De therapeut brengt de cliënt letterlijk in beweging of doen een cliënt juist stil staan bij wat hij of zij ervaart. De cliënt leert hier woorden aan te geven en deze voor zichzelf te begrijpen, waarna geoefend kan worden om tot nieuwe inzichten, ervaringen en gedrag te komen.


Voor wie is PMT

 

De therapie kan zowel individueel als voor partners of het hele gezin(systeem PMT) worden aangeboden. 

Psychomotorische Therapie kan helpen bij:

- Omgaan met spanning

- Leren omgaan met agressie

- Herkennen en beter hanteren van stress

- Verminderen van depressieve klachten

- Reguleren van angsten

- Aangeven van grenzen

- Leren beheersen van sociale vaardigheden. 


Specialisaties bij Doe Therapie

Cognitieve gedragstherapie(CGT) gericht werken in de PMT sessie

Binnen de PMT sessies wordt er ook gewerkt volgens een cognitief gedragstherapeutische ingang. Hierbij komen 5 G schema's naar voren.  Hierbij leer je patronen en gedachten herkennen en veranderen. Naast het herkennen kan er binnen de PMT dan geëxperimenteerd worden met gedrag. 

Systemisch werken in de PMT

Met het hele gezin of met een aantal gezinsleden de gymzaal in. Binnen de PMT kan er gewerkt worden met het systeem. Er word dan goed gekeken naar welke rollen er zijn en hoe er samengewerkt wordt. 

Acceptance and commitment therapie (ACT)

Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, uitgebeeld in het ACT-hexaflex. Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.