Doe Therapie
praktijk voor psychomotorische therapie

Sensorische informatie verwerking

Sensorische informatieverwerking (SI) is een therapie gericht op de prikkelverwerking van zintuigen. Ieder mens heeft 7 zintuigen; Horen, zien, ruiken, proeven, aanraken, beweging en evenwicht. Kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met concentratie in de klas, of moeilijk stil kunnen zitten, hebben soms baat bij behandeling gericht op zintuigelijke prikkelverwerking.

Zintuigen geven ons veel informatie. Soms krijgt een kind juist té veel of té weinig informatie via dit systeem binnen. Hoog sensitieve kinderen ervaren steeds meer hinder in de huidige (drukke) maatschappij. 

Binnen SI therapie kan door middel van observaties en vragenlijsten inzichtelijk gemaakt worden hoe de zintuigelijke verwerking bij een kind gaat. Vervolgens wordt er een adviesverslag geschreven en kan er eventueel behandeling plaats vinden. 

gekleurde handen
Hand met bloem