Doe Therapie
praktijk voor psychomotorische therapie

Individuele Psychomotorische Therapie

Wat is PMT?

Psychomotorische therapie (PMT) is een therapie waarbij je door het doen van beweeg- en lichaamsgerichte activiteiten jezelf goed leert kennen. Hoe je beweegt en sport zegt veel over je karakter en gedrag. Situaties waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt kan in de PMT direct in de therapie ruimte geoefend worden. Middels PMT word je bewuster van je eigen voelen, denken en doen. Door 'te doen' ervaar je je eigen lichaamssignalen en leer je spanning, emoties en gedachten kennen.

Door middel van beweegactiviteiten ga je actief aan de slag met je hulpvraag.

We oefenen met:

- Opkomen voor jezelf

- Samen spelen/ werken met anderen

- Emoties leren kennen

- Grenzen aangeven

- Zelfvertrouwen krijgen

- Positief leren denken

- Maken van contact


Voor wie is PMT

Doe Therapie richt zich op kinderen die hulp nodig hebben, maar waar opname in een zorginstelling niet direct de oplossing biedt. Een verwijzing is mogelijk via de huisarts, ziekenhuis, GZ-psycholoog of via de gemeente. Zonder verwijzing kan u ook contact op nemen. De Therapie kan individueel of in overleg ook in groepsverband worden gegeven. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er samen met de cliënt gezocht naar een passende en geschikte behandeling. PMT is er voor mensen met allerlei (psychosociale) problematieken.

Doe Therapie heeft daarnaast ook een Therapie gericht op het 'stevig  in je schoenen leren staan'. Kijk hiervoor bij  STOER.

De Therapeut van Doe Therapie heeft kennis over systemisch werken. Daarbij kan er ook gekeken worden naar de omgeving van het kind en de verhoudingen en relaties binnen het gezin. Wie neemt welke rol en hoe kan de samenwerking binnen het gezin worden bevorderd?  Systemisch werken binnen de PMT. 


Groepsbehandeling PMT

Ik ben STOER

"Ik ben stoer" is een weerbaarheidstherapie in kleine groepjes. Binnen deze therapie oefenen we met “STOER”. De training bestaat uit een kennismakingsgesprek, 8 sessies en een tussen- en eindevaluatie. Tijdens de training krijgen het kind en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) handvatten doormiddel van een praktisch werkboekje.

Thema's die naar voren komen:

S amenwerken

T ips en Tops

O pkomen voor Jezelf

E moties herkennen

R eactie na actie